Stavba Stavba Stavba


Novinky

  • 3. 9. 2006
    • Nový design www stránek

Náš profil

Stavební společnost GAPA Hodonín s.r.o. byla založena v roce 2000 ing. Janem Janků, autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby.


Zpočátku se firma zabývala především realizací staveb, interiérů a zahradní architektury. S dalším rozvojem a růstem se firma zaměřovala převážně na stavební výrobu, a to dodávkami staveb občanských (živnostenské domy, provozovny, základní školy, mateřské školy) a realizací staveb bytových i průmyslových objektů. Během září 2004 se firma přestěhovala do nových prostor na ulici Brněnská.


U bytových staveb se zaměřujeme na individuální výstavbu nejen rodinných, ale i bytových domů. U průmyslových staveb provádíme výstavbu v tradiční zástavbě nebo zajišťujeme dodávky betonových či ocelových skeletů z produkce domácích a zahraničních firem. Provádíme výstavbu nových objektů a také rekonstrukce staveb, nástavby, vestavby či přístavby a v posledních letech i demoliční práce.


Další oblastí, kterou se naše firma zabývá uveďme ještě projektovou a inženýrskou činnost v investiční výstavbě. Dodáváme kompletní projektovou dokumentaci včetně profesí ÚT, ZTI, VZT, elektro, plyn, architektonické návrhy interiérů a zahradní architekturu. Spolupracujeme s několika architekty a dalšími odborníky. Provádíme také veškerou inženýrskou činnost s tím spojenou. Dále zajišťujeme autorský a technický dozor nad výstavbou objektů po celé ČR.


>

Naší snahou je nabídnout investorům kompletní servis v této oblasti a využívat v maximální míře cenné zkušenosti získané z dosavadní práce.


V naší každodenní práci se snažíme prosazovat nové materiály a technologie, které zkvalitňují výsledek celého díla. Máme vlastní profesionální pracovníky vyškolené na nové, speciální práce a technologie.


Cílem firmy je prosadit se na stavebním trhu kvalitní a odborně provedenou prací - v co nejkratším možném termínu, přesně dle požadavků investora.